Aby uruchomić szyk w postaci klasycznego okna dialogowego wpisz w wierszu poleceń SZYKKLAS

Szyk – klasyczne okno dialogowe
Szyk – klasyczne okno dialogowe