Zmienna systemowa FILEDIA (0 – nie wyświetla okien dialogowych, 1 – wyświetla okna dialogowe).

W trakcie otwierania nowego rysunku nie pojawia się okno Otwórz