Zmienna systemowa ZOOMFACTOR steruje wielkością powiększenia przy kręceniu kółkiem myszki. Zmienna może mieć wartość od 0 do 100, im większa liczba tym większa zmiana.

ZOOMFACTOR – zmiana wielkości powiększenia
ZOOMFACTOR – zmiana wielkości powiększenia