ZOOMWHEEL – powiększenie podczas przewijania

Zmienna systemowa ZOOMWHEEL staruje kierunkiem powiększania podczas przewijania kółkiem myszki:

0 – przewijanie kółkiem w przód powoduje powiększenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje pomniejszenie.

1 – przewijanie kółkiem w przód powoduje pomniejszenie, przewijanie kółkiem w tył powoduje powiększenie.