BricsCAD® Pro dla inżynierów budownictwa – Przygotowanie projektu: Projekt wstępny i projekt placu budowy

BricsCAD® Pro oferuje inżynierom budownictwa płynny i efektywny przepływ pracy. Dzięki specjalnie stworzonym rozwiązaniom dla projektów inżynierii lądowej i wodnej, można przyspieszyć procesy, zachowując jednocześnie wysoką jakość i dokładność wyników. Inżynierowie budownictwa mogą wykorzystać BricsCAD Pro na każdym etapie projektu, korzystając z różnorodnych narzędzi ułatwiających pracę od początku do końca. Zacznijmy od początku – od projektu wstępnego!

BricsCAD Pro dla projektowania wstępnego

BricsCAD Pro oferuje specjalne narzędzia do projektowania, które usprawniają pracę w branży budowlanej. Na przykład, jeśli projektujesz wstępny korytarz w BricsCAD, nie musisz przeszukiwać długiej listy funkcji, aby znaleźć odpowiednie narzędzia. Możesz tworzyć i modelować korytarze za pomocą funkcji do wyrównywania oraz szablonów korytarzy dla obiektów liniowych, takich jak drogi, ścieżki rowerowe i ściany oporowe.

Polilinie są łączone w celu utworzenia szablonu, a szablony BricsCAD Pro pozwalają szybko i łatwo zastosować szablon do wyrównywania 3D, wybierając odpowiedni w zależności od wymagań projektu.

W międzyczasie, panel parametrów umożliwia edycję wygenerowanego obiektu 3D, a po zaktualizowaniu oryginalnego szablonu, obiekt 3D jest również aktualizowany w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz w kilka minut dodać wszelką dodatkową infrastrukturę, która może być potrzebna, eliminując żmudne zadania i oszczędzając czas.

Narzędzia TIN do klasyfikacji terenu i obliczeń objętości

W przypadku, gdy niedokładne plany mogą prowadzić do dodatkowych kosztów lub potencjalnych problemów z bezpieczeństwem, dokładność staje się kluczowym czynnikiem. Jeśli jesteś inżynierem budownictwa, doskonale zdajesz sobie sprawę z wyzwań związanych z generowaniem dokładnych klasyfikacji terenu, ale dzięki BricsCAD Pro możesz przyspieszyć ten proces, nie tracąc na dokładności.

BricsCAD Pro inteligentnie filtruje dane chmury punktów podczas tworzenia powierzchni TIN, co skutkuje utworzeniem lekkiego TIN, który nie wpływa negatywnie na efektywność pracy. Dzięki temu ułatwiamy optymalizację procesu projektowania terenu i uzyskanie właściwego układu skomplikowanych topografii, co pozwala zaoszczędzić cenny czas przygotowań. Po zaimportowaniu powierzchni TIN do modelu w programie BricsCAD Pro, można zastosować obrazy GIS, aby stworzyć pełen trójwymiarowy krajobraz pracy.

Edycja modelu jest prosta dzięki funkcjom cywilnym w BricsCAD Pro. Jeśli potrzebujesz dostosować powierzchnię, skorzystaj z narzędzia MODIFYTIN. A jeśli chcesz obliczyć objętość, użyj polecenia TINVOLUME – można również użyć tej funkcji do obliczenia różnic między oryginalną a zmodyfikowaną powierzchnią. Panel właściwości pozwala na wyświetlanie statystyk powierzchni objętości TIN, takich jak wartości cięcia i wypełnienia, oraz innych właściwości, takich jak linie konturowe.

Projektowanie i układ terenu: Projektowanie terenów cywilnych w BricsCAD Pro

BricsCAD Pro oferuje kilka narzędzi i opcji dodawania aplikacji partnerskich, które mogą być wykorzystane przez inżynierów budownictwa. Połączenie BricsCAD z Civil Site Design stanowi doskonałą kombinację podczas projektowania terenu i układu.

Korzystając z BricsCAD Pro z Civil Site Design, możesz zautomatyzować proces układu terenu i projektowania za pomocą inteligentnych obiektów obsługujących typowe elementy projektu, takie jak skrzyżowania, krawężniki, ślepe uliczki, ronda i zwrotnice – a także narzędzia do usuwania podjazdów!

Integracja ta jest dostosowana specjalnie dla inżynierów budownictwa, dostarczając narzędzi potrzebnych do szybkiego dostarczania planów.

  • Krawężniki automatycznie dostosowują się zarówno poziomo, jak i pionowo względem przecinających się dróg.
  • Miejscowe poszerzenie drogi dla przystanków autobusowych i miejsc oczekiwania można łatwo uzyskać za pomocą narzędzia knuckle, które tworzy miejsca poszerzenia, które pozostają przymocowane do drogi podczas wprowadzania zmian w projekcie.
  • Projektowanie ślepej uliczki może być parametrycznie kontrolowane, obsługując konfiguracje okrągłe, asymetryczne, w kształcie łzy, litery Y i T.

Jeśli potrzebujesz zaprojektować systemy odwadniające, moduł projektowania rur umożliwia szybkie planowanie za pomocą prostych polilinii. Moduł ten przypisuje rury i struktury, które automatycznie tworzą sieć. Ponadto, BricsCAD wyświetla wszelkie przeszkody ze strony innych mediów i oznacza je kolorami na podstawie minimalnych odstępów, co zapewnia klarowny przegląd projektu.

Civil Site Design generuje profile, plany, arkusze profili i przekroje, a także pozwala na stosowanie materiałów i granic do trójkątów w celu szybkiego wizualizowania i eksportu do innych pakietów. Korzystając z Menedżera zestawów arkuszy BricsCAD, możesz wybierać spośród szerokiej gamy stylów etykiet i dostosowywać je do swoich potrzeb kreślarskich. Civil Site Design w BricsCAD Pro umożliwia przeglądanie modelu 3D w czasie pracy nad projektem i uwzględnia każdą wprowadzoną zmianę, umożliwiając wyświetlanie wszelkich poprawek w czasie rzeczywistym.

Dzięki BricsCAD Pro inżynierowie budownictwa zyskują przewagę dzięki szybszej i bardziej efektywnej produkcji, eliminując żmudne zadania z codziennej pracy i skracając całkowity czas potrzebny na realizację projektu. Jeśli jesteś inżynierem budownictwa, BricsCAD Pro zapewni Ci wsparcie od samego początku projektu do samego końca, optymalizując przepływ pracy i przyspieszając procesy, nie tracąc przy tym na dokładności!