Konfiguracja niestandardowych skrótów klawiaturowych

Większość użytkowników BricsCADa wie że w trakcie korzystania z programu prace można przyspieszyć za pomocą Standardowych Skrótów klawiaturowych.

W BricsCAD jest również możliwość utworzenia własnych skrótów do uruchomienia polecenia, zmiany widoku lub otworzenia okna dialogowego.

Możliwość tworzenia własnych skrótów klawiaturowych jest dostępna w każdej wersji BricsCAD począwszy od Lite poprzez PRO, aż po BIM czy Mechanical.

Jak utworzyć własne skróty klawiaturowe w BricsCAD

Zaraz się dowiesz jak utworzyć skrót klawiaturowy: Ctrl+Alt+E który będzie otwierał okno dialogowe Eksplorator Rysunku.

1. Otwórz okno Dostosuj wpisując w wierszu poleceń DOSTOSUJ (skrót: CUI).

2. Kliknij na zakładkę Klawiatura.

3. W lewym oknie dostosowania wybierz grupę Menu dla której chcesz wprowadzić nowe ustawienia. W tym przykładzie będzie to BRICSCAD. Jeżeli masz zainstalowane np. dodatkowe nakładki możesz dodać skrót klawiatury dla poleceń które są wykorzystywane w nakładce.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Wstaw skrót. Otworzy się okno Dodaj skrót klawiaturowy.

5. Zaznacz pole Wybierz dostępne narzędzia.

6. Na liście odszukaj Eksplorator Rysunku i rozwiń drzewko z poleceniami.

7. Zaznacz Eksplorator Rysunku…, a następnie kliknij OK.

8. Ponowieni pojawi się okno Dostosuj.

9. W dolnym panelu Skrót klawiaturowy ustaw kursor w polu Klucz, a następnie na klawiaturze przyciśnij kombinację klawiszy: Ctrl+Alt+E.

10. Jeżeli konfiguracja została wskazana prawidłowo skrót klawiatury pojawi się w okienku:

11. Na zakończenie kliknij przycisk OK.

12. Zrób test i sprawdź czy po kliknięciu Ctrl+Alt+E otworzy się okno Eksploratora Rysunku.