CubicOrb to innowacyjne oprogramowanie wspierające pracę z danymi przestrzennymi w postaci nakładek na oprogramowanie CAD. Nakładki CubicOrb współpracujących z BricsCAD PRO.

W ofercie CubicOrb znajdują się następujące nakładki:

KaliBronek

KaliBronek to nakładka do kalibracji rastrów w środowisku CAD. Oprócz kalibracji rastrów, program umożliwia również wygodną edycję oraz zarządzanie obrazami rastrowymi.

Więcej informacji

Wms2Cad

Wms2Cad to uniwersalny klient WMS/TMS dla programów CAD służący do wyświetlania map rastrowych z serwisów WMS/TMS bezpośrednio w rysunku CAD.

Więcej informacji

 

GeoView

Program GeoView umożliwia m.in. przeglądanie plików ze współrzędnymi oraz wysyłanie współrzędnych do rysunku CAD.

Więcej informacji

GoKart

Uniwersalny program do kartowania. GoKart służy do kreślenia mapy numerycznej w środowisku m.in. BricsCAD.

Więcej informacji

TranMap

TranMap to zaawansowany i uniwersalny program do transformacji współrzędnych pomiędzy różnymi układami (również zagranicznymi).

Więcej informacji