Dowiedz się więcej o Gis2CAD.

GeoView to nakładka na środowisko CAD umożliwiająca przeglądanieprzetwarzanie oraz edycją plików ze współrzędnymi.

Opis podstawowych narzędzi programu GeoView:

Pliki ze współrzędnymi, zbiory punktów

Nakładka daje możliwość przeglądania plików ze współrzędnymi (pliki tekstowe, C-GEO dla Dos i Windows, WinKalk, GeoKalk, LandMap, EwMapa, GEO 89, Leica GSI, TDS RAW/RW5) oraz zaawansowane przetwarzanie zbioru punktów – przesiewanie, kontrola, renumeracja, translacja, sortowanie, w trybie tylko do odczytu (z możliwością eksportu zmodyfikowanych zbiorów do pliku TXT i innych formatów).

Wysyłanie współrzędnych do rysunku CAD

Program umożliwia wysyłanie współrzędnych do rysunku CAD, w postaci tekstów (numery, rzędne), punktów, symboli, odczytywanie współrzędnych elementów zaznaczonych na rysunku CAD (teksty, linie, punkty, symbole), odczytywanie współrzędnych klikniętych punktów oraz inne operacje wspomagające integrację z rysunkiem CAD (zoomowanie, odszukiwanie w tabelce klikniętych punktów).

Eksport współrzędnych

Dzięki nakładce możliwa jest transmisja (eksport) współrzędnych do: GEO2000 (Casio), M-GEO (Psion Workabout), Geodimetr (Geodat), Leica GSIGoogle Earth KMLGPXGarmin PCX5OZI Explorer WPTFugawi, z automatyczną transformacją do układu WGS84 w razie potrzeby.

Szybka przeglądarka punktów

Wystarczy przeciągnąć na ikonę skrótu GeoView dowolny plik ze współrzędnymi, a natychmiast zostaną one wyświetlone w przejrzystej tabeli. Pliki tekstowe otwierane są bez zbędnych pytań o spacje, tabulatory, przecinki i kolejność danych. Program automatycznie rozpoznaje i umieszcza dane w tabeli!

Wystarczy już tylko jedno kliknięcie, aby narysować szkic punktów lub wysłać ich współrzędne bezpośrednio do rysunku CAD! Albo sprawdzić, gdzie jesteśmy, wyświetlając podgląd w Google Maps!

Inne cechy nakładki:

  • wyświetlanie informacji katastralnych z Geoportalu, na temat punktu – województwo, powiat, gmina, nr obrębu, nr i identyfikator działki na której znajduje się punkt (rozpoznaje układy 1965, 1992, 2000),
  • wyświetlanie położenia punktu w Google Maps, Targeo, mapGO, Zumi, Geoportal 2, bing Maps, Yahoo! Maps,
  • wyświetlanie podglądu punktów w Google Earth,
  • tworzenie listy sekcji map, dla całego zbioru lub zaznaczonych punktów,
  • odczyt współrzędnych GPS z danych EXIF plików JPG.

Program działa w systemie Windows XP lub nowszym (w tym Windows 10).

ILUSTRACJE