Dowiedz się więcej o Gis2CAD.

KaliBronek to znany i ceniony program do kalibracji rastrów w środowisku CAD.

W najnowszej wersji, oprócz kalibracji rastrów, program umożliwia również wygodną edycję oraz zarządzanie obrazami rastrowymi.

Opis podstawowych narzędzi programu KaliBronek:

Kalibracja

W KaliBronku zastosowano unikatowy sposób określania punktów dostosowania. Polega on na kreśleniu w CAD zwykłych linii łączących punkty na rastrze z docelowymi punktami na rysunku. Daje to dużą kontrolę nad przebiegiem kalibracji i umożliwia łatwą edycję punktów dostosowania. Ponadto cały proces można znacznie przyśpieszyć w przypadku map zawierających siatkę krzyży, dzięki specjalnemu narzędziu do „szybkiej kalibracji na siatkę”.

Rastry kalibrować można z wykorzystaniem wielu modeli transformacji:  przez podobieństwo, przez powinowactwo, afiniczna, dwuliniowa, wielomianowa 2 i 3 stopnia. Pionierskim rozwiązaniem, pozwalającym na skalibrowanie dowolnego, nawet bardzo zdeformowanego rastra, jest możliwość zastosowania w każdej z wymienionych metod transformacji poprawek Hausbrandta.

Edycja

Program został wyposażony w szereg narzędzi edycyjnych: zamalowanie (wyczyszczenie) wskazanego obszaru, inwersja, przycinanie, sklejanie, odszumianie, a nawet usuwanie śladu po przycięciu do ramki sekcyjnej. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość edycji fragmentu rastra w wybranym zewnętrznym edytorze.

Zarządzanie

KaliBronek umożliwia wiele hurtowych operacji na plikach rastrowych podłączonych do rysunku CAD: zapisywanie georeferencji, zoomowanie do grupy rastrów, zmiana koloru i przezroczystości rastrów w rysunku CAD, konwersje formatu pliku, kompresji, palety barw i wiele innych.

Inne cechy nakładki:

 • obsługa rastrów monochromatycznych, w odcieniach szarości i kolorowych
 • wczytywanie rastra, bądź grupy rastrów georeferencyjnych metodą „przeciągnij i upuść”
 • obsługa odczytu georeferencji GeoTIFF, GEO, WordFile
 • obsługa zapisu georeferencji GeoTIFF, TAF, WordFile i DXF
 • funkcja wyszukiwania na dysku rastrów georeferencyjnych dotyczących wskazanego obszaru
 • edycja wielu rastrów jednocześnie
 • możliwość cofnięcia ostatniej zmiany edycyjnej
 • funkcja hurtowego „prostowania” (resamplingu) obróconych rastrów
 • obliczanie położenia rastra na podstawie godła mapy w układach 1965, 2000, Gromnik, Warszawa
 • generowanie raportów z kalibracji
 • możliwość kalibracji do obróconego rastra o optymalnej lub zadanej rotacji
 • funkcja podglądu rastra
 • skanowanie rastra z podglądem i możliwością obrotu o 90 stopni, przed wstawieniem do rysunku

Program działa w systemie Windows XP lub nowszym (w tym Windows 10).

ILUSTRACJE