Dezaktywacja licencji z poziomu programu BricsCAD

Jest to podstawowa forma dezaktywacji licencji i należy ją stosować w pierwszej kolejności przy przenoszeniu licencji, reinstalacji, lub aktualizacji systemu.

  • Uruchom program BricsCAD i przejdź do zakładki Pomoc/Menadżer Licencji… lub uruchom polecenie LICENSEMANAGER

* jeżeli na górze okna BricsCAD nie widzisz opcji Pomoc, włącz opcję Pasek Menu

  • W oknie Menadżer Licencji Bricsys kliknij na Widok Detali lub Szczegóły… (wersja V18 i starsze)

  • W oknie Informacje licencjonowania wybierz opcję Dezaktywuj

  • Na koniec program zapyta jeszcze o potwierdzenie dezaktywacji.