Jest to podstawowa forma dezaktywacji licencji i należy ją stosować w pierwszej kolejności przy przenoszeniu licencji, reinstalacji, lub aktualizacji systemu.

  • Uruchom program BricsCAD i przejdź do zakładki Pomoc/Menadżer Licencji… lub uruchom polecenie LICENSEMANAGER

 

  • W oknie Menadżer Licencji Bricsys kliknij na Widok Detali lub Szczegóły… (wersja V18 i starsze)

 

 

  • W oknie Informacje licencjonowania wybierz opcję Dezaktywuj

 

  • Na koniec program zapyta jeszcze o potwierdzenie dezaktywacji.
Dezaktywacja licencji z poziomu programu BricsCAD
Dezaktywacja licencji z poziomu programu BricsCAD