VBA – instalacja

W sytuacji gdy VBA nie został zainstalowanych w trakcie instalacji aplikacji można doinstalować go “ręcznie”. Instalator powinien znajdować się w lokalizacji: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V19 pl_PL\VBA.

Bricsys Network License Manager – instalacja

Bricsys Network License Manager dla systemu Windows jest oddzielnym programem, aby go pobrać kliknij TUTAJ. Szczegóły dotyczące konfiguracji serwera licencji sieciowej w systemie Windows.

Automatyczna aktualizacja do kolejnej wersji – skąd pobrać klucz?

Jeżeli oprogramowanie BricsCAD zostało zakupione w opcji All In lub z darmową aktualizacją do kolejnej wersji klucz licencyjny można sprawdzić na swoim koncie na stronie producenta oprogramowania: Przejdź na stronę: Bricsys Wybierz opcję Zaloguj w górnym prawym rogu ekranu:  

Aktywacja ręczna BricsCAD

W przypadku gdy komputer nie jest połączony z Internetem można przeprowadzić aktywację ręczną za pomocą innego komputera który jest połączony z Internetem. Uruchom BricsCAD jako Administrator (w przypadku braku domyślnych uprawnień kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę BricsCAD na Pulpicie

Aktywacja licencji testowej BricsCAD

Po pobraniu wersji DEMO BricsCAD masz 30 dni na jego przetestowanie. Uruchom BricsCAD jako Administrator (w przypadku braku domyślnych uprawnień kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę BricsCAD na Pulpicie i wybierz Uruchom jako Administrator). W oknie Aktywuj BricsCAD kliknij na

Aktualizacja licencji BricsCAD

Użyj ten procedury aby przeprowadzić zmianę klucza licencyjnego po zakupie aktualizacji oprogramowania. Uruchom program BricsCAD i przejdź do zakładki Pomoc/Menadżer Licencji… lub uruchom polecenie LICENSEMANAGER W oknie Menadżer Licencji Bricsys kliknij na Widok Detali lub Szczegóły… (wersja V18 i starsze)

Aktywacja licencji BricsCAD

Po zakupie BricsCAD otrzymasz Klucz licencyjny, w celu rejestracji oprogramowania konieczna jest jego Rejestracji. W celu rejestracji komputer powinien być połączony z Internetem. Uruchom BricsCAD jako Administrator (w przypadku braku domyślnych uprawnień kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę BricsCAD na

Dezaktywacja awaryjna z poziomu konta Bricsys

Jest to awaryjna forma dezaktywacji licencji i należy ją stosować w przypadku braku dostępu do komputera, na którym aktywna jest licencja. Ten sposób dezaktywacji może zostać użyty tylko dwukrotnie, w pierwszej kolejności należy dezaktywować program bezpośrednio przez program BricsCAD. Przejdź

Dezaktywacja licencji z poziomu programu BricsCAD

Jest to podstawowa forma dezaktywacji licencji i należy ją stosować w pierwszej kolejności przy przenoszeniu licencji, reinstalacji, lub aktualizacji systemu. Uruchom program BricsCAD i przejdź do zakładki Pomoc/Menadżer Licencji… lub uruchom polecenie LICENSEMANAGER   W oknie Menadżer Licencji Bricsys kliknij