Odległość przyciąganie uchwytów

Uruchom Ustawienia, wyszukaj „Odległość przyciągania uchwytów” lub wpisz w wierszu poleceń ATTRACTIONDISTANCE, a następnie określ nową odległość przyciągania uchwytów.

Jednostki kątowe – jak je zmienić?

Uruchom Ustawienia, wyszukaj „Jednostki kątowej” lub wpisz w wierszu poleceń AUNITS (0=Stopnie dziesiętne, 1=Stopnie/Minuty/sekundy, 2=Grady, 3=Radiany, 4=Jednostki miary).